Poradna

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy poskytuje poradenské a psychoterapeutické služby v rámci sociálních služeb. Poradna ve Vyškově má mnohaletou tradici - své služby poskytuje nepřetržitě od roku 1978. Jedná se o nízkoprahové zařízení přístupné všem, kdo se ocitli v nepříznivé sociální situaci*.

Uživatelé služby nepotřebují žádné doporučení, mohou kontaktovat poradnu osobně, domluvit si konzultaci telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty. Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve Vyškově jsou poskytovány služby odborného sociálního poradenství v oblastech psychologie a sociálních systémů (viz Zákon o sociálních službách č.108/2006 Sb. ).

Poradna

V poradně pracující kvalifikovaní psychologové a sociální pracovnice pomáhají lidem, kteří se ocitnou z různých důvodů v nepříznivé sociální situaci, v psychické krizi. Poskytují pomoc manželům, kteří nedokáží řešit své konflikty, partnerům, kteří mají mezi sebou neshody, manželům před rozvodem, rozvedeným manželům při úpravě styku rodičů s nezletilými dětmi, párům, které mají starosti s výchovou svých dětí, dospívajícím, kteří si nerozumí s rodiči, lidem, kteří řeší mezigenerační problémy, rodinám, ve kterých vyrůstají děti v pěstounské péči, a lidem s problémy v mezilidských vztazích obecně. Veškerá činnost zaměstnanců poradny je v souladu s Etickým kodexem Asociace manželských a rodinných poradců ČR (AMRP ČR).

V poradně poskytujeme psychologické a sociální poradenství, individuální, párovou, rodinnou i skupinovou psychoterapii, psychodiagnostiku. V § 72 Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách je tato služba zařazená mezi sociální služby poskytované bez úhrady, služby poradny jsou tedy bezplatné. Klienti mají zaručenu diskrétnost, případně mohou vystupovat i anonymně. Více lze nalézt v dokumentu Cíle a zásady služeb, Informace pro klientya Jednání se zájemcem.

Pracovníci poradny se již dlouhé roky angažují v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, a to nejen na základě své odborné způsobilosti a kompetencí, ale také dle krajského pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Při veškeré činnosti dle tohoto pověření se poradna řídí standardy sociálně-právní ochrany, které určují kritéria kvality realizovaných činností.


* Nepříznivou sociální situací se dle Zákona č.108/2006 Sb. rozumí oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů, řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.

Pondělí 8-11 . 13-17 hod.
Úterý 8-11 . 13-15 hod.
Středa 8-11 . 13-16 hod.
Čtvrtek 8-11 . 13-15 hod.
Pátek 8-11 . 13-14 hod.
Smetanovo nábřeží 27
Vyškov
Tel.: 517 / 333 909
+420 733 525 998
E-mail:
poradna@psychologie.vys.cz