20. seminář pro pěstouny „Z deníku školního psychologa“

Poslední rozsáhlejší vzdělávací aktivita pro pěstouny v tomto roce je jednodenní seminář. Dne 11. října 2019 proběhne v prostorech poradny ve Vyškově už dvacátý seminář a hlavním přednášejícím bude školní psycholog PhDr. Josef Mižigar. Tentokrát se téma bude hodně dotýkat jeho hlavní pracovní činnosti:

Z deníku školního psychologa

Seminář bude veden formou sdílení zkušeností z práce školního psychologa, který se setkává s pestrou paletou osobních a rodinných problémů dětí i jejich rodinného prostředí. Součástí bude společná diskuse s účastníky tohoto vzdělávání. Během setkání se budeme věnovat například těmto tématům:

  • očekávání a nároky rodičů
  • komunikace v rodině a sdílení myšlenek a emocí
  • některé psychické problémy dětí
  • hranice a důslednost ve výchově
  • nadměrně ochranitelská výchova aj.

Svůj zájem o účast na semináři nám prosím nahlaste nejpozději týden před termínem semináře.

Pokud o účast na poradnou organizovaném vzdělávacím semináři projeví zájem pěstounská rodina, která má jako doprovázející organizaci jinou službu, tj. ne vyškovskou rodinnou poradnu, připomínáme jako nezbytnost o tom promluvit s odborníkem z doprovázející organizace, který s námi vyjedná nezbytné podmínky k realizaci Vašeho přání ( kontakt na nás: poradna@psychologie.vys.cz. anebo tel. + 420 517 333 909, +420 733 525 998 )

Pro všechny koho zajímá rodičovství

Setkávání psychologů s rodiči a následná diskuze o rodičovství je už několik let trvající aktivita poradny. V roce 2019 tomu nebude jinak. První úterý každého měsíce zveme všechny, koho rodičovství zajímá do klubové místnosti poradny. První takové setkání letos proběhne 8. ledna od 16 hod. do 17:30 hod. Zvaní jste všechni, koho zajímá psychologie dětí, výchova, vztahy dětí s rodiči a vztahy dětí s okolím. Pokud byste potřebovali v době besedy rodičů s psychologem zajistit hlídání dětí, zavolejte prosím na tel. číslo 517 333 909, dohodneme se na výpomoci.

Pondělí 8-11 . 13-17 hod.
Úterý 8-11 . 13-15 hod.
Středa 8-11 . 13-16 hod.
Čtvrtek 8-11 . 13-15 hod.
Pátek 8-11 . 13-14 hod.
Smetanovo nábřeží 27
Vyškov
Tel.: 517 / 333 909
+420 733 525 998
E-mail:
poradna@psychologie.vys.cz