Cyklus besed o výchově a rodičovství

V podzimních měsících roku 2011 proběhl v naší poradně již třetí ročník besed o výchově a rodičovství, kterého se zúčastňovaly především maminky a babičky z Vyškova a blízkého okolí. Projekt byl podpořen dotací z odboru Rodina a ochrana práv dětí a kladl si za cíl preventivně působit v oblasti sociálně-patologických jevů. Proto poradna nabídla 12 tematicky zaměřených besed, při nichž se účastníci společně s odbornými pracovníky poradny věnovali otázkám komunikace v rodině, výchovného působení na děti i zvládání zátěžových situací, s nimiž se ve svých rodinách setkávají. S konkrétními tématy besed se můžete seznámit ZDE

Pondělí 8-11 . 13-17 hod.
Úterý 8-11 . 13-15 hod.
Středa 8-11 . 13-16 hod.
Čtvrtek 8-11 . 13-15 hod.
Pátek 8-11 . 13-14 hod.
Smetanovo nábřeží 27
Vyškov
Tel.: 517 / 333 909
+420 733 525 998
E-mail:
poradna@psychologie.vys.cz