Křest 2004

Dne 4.6.2004 proběhl v prostorách Poradny pro rodinu manželství a mezilidské vztahy ve Vyškově křest nově vydaných děl našich kolegů a spřízněných duší poradny.
Doc. PhDr. Alena Plháková, CSc. přednáší dějiny psychologie, obecnou psychologii a psychodynamické teorie osobnosti na katedře psychologie Filosofické fakulty Palackého univerzity v Olomouci.
Doc. PhDr. Libor Musil, CSc. působí jako vedoucí katedry sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.
Alena Plháková ve své knize Učebnice obecné psychologie nabízí čtenáři přehlednou orientaci v základním psychologickém oboru, který zejména mezi studenty příliš nadšení nevyvolává. Svým mistrným pojetím však dokázala všem vážnějším zájemcům o psychologii představit tento obor v mnohem přijatelnějším světle.
Libor Musil již v první části své knihy "Ráda bych Vám pomohla, ale …" velmi srozumitelně přibližuje čtenáři poslání oboru sociální práce a jím avizované "dosahování rovnováhy mezi očekáváním sociálního prostředí, v němž lidé uspokojují své potřeby a jejich schopností tato očekávání zvládat" se tak stává jasným a výstižným mottem, provázejícím čtenáře celou knihou.
Jak autoři sami vidí svá díla, měla odhalit "zákeřná" otázka: "Čím moje kniha rozhodně je a čím naopak rozhodně není?"
Plháková: "Rozhodně je svěží, čtivá, přehledná, aktuální a myslím, že se z ní dá snadno studovat. Rozhodně není nudná a zastaralá."
Musil: "Rozhodně je určena pro okruh vybraných čtenářů a rozhodně není napsaná tak, aby se do okruhu jejích vybraných čtenářů nevešel kde kdo."
Přízeň kolegů Plhákové a Musila nám poskytuje zážitek, kterak kvalita díla do značné míry odráží nejen profesní, ale i lidskou hodnotu autora. Nezbývá tedy, než za nás, jakož i za ostatní čtenáře popřát autorům mnoho sil a plodných dnů v jejich další - doufejme, že brzké - tvůrčí činnosti.

Pondělí 8-11 . 13-17 hod.
Úterý 8-11 . 13-15 hod.
Středa 8-11 . 13-16 hod.
Čtvrtek 8-11 . 13-15 hod.
Pátek 8-11 . 13-14 hod.
Smetanovo nábřeží 27
Vyškov
Tel.: 517 / 333 909
+420 733 525 998
E-mail:
poradna@psychologie.vys.cz