14. seminář NRP

V pátek 20. února 2015 měly pěstounské rodiny z širokého okolí možnost zúčastnit se již 14. semináře náhradní rodinné péče. Seminář byl zaměřen na téma řeči, komunikace a dorozumívání, proto hned v první části proběhla přednáška vyškovské klinické logopedky Mgr. Andrey Cigánkové, z které se mohli náhradní rodiče dozvědět něco více o vývoji a poruchách řeči u dětí. Téma komunikace bylo probíráno také během následující besedy, kde účastníci semináře mohli diskutovat s psycholožkami poradny. Beseda byla tentokrát zaměřena spíše prakticky - psycholožky poradny využívaly pro názorné ukazky různých komunikačních stylů i moderní techniku (nahrávání na video). Do tohoto videotréninku měli možnost se zapojit i samotní pěstouni, z nich někteří tuto příležitost využili.


Pondělí 8-11 . 13-17 hod.
Úterý 8-11 . 13-15 hod.
Středa 8-11 . 13-16 hod.
Čtvrtek 8-11 . 13-15 hod.
Pátek 8-11 . 13-14 hod.
Smetanovo nábřeží 27
Vyškov
Tel.: 517 / 333 909
+420 733 525 998
E-mail:
poradna@psychologie.vys.cz