12. seminář NRP

V pátek 14. února 2014 se ve vyškovské poradně uskutečnil již 12. seminář náhradní rodinné péče. Vzhledem k velkému zájmu ze strany pěstounů byl seminář otevřen také těm náhradním rodičům, kteří mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče s jinou organizací než s poradnou. O první část programu se postaral brněnský psycholog a psychoterapeut Petr Sakař, PhD., který přednášel na téma: „Význam biologických vazeb v procesu budování identity dítěte“. Druhá část setkání probíhala v osvědčeném formátu besedy s přítomnými psycholožkami poradny. Pěstouni ocenili přínosnost přednášky odborníka „zvenku“ a v rámci závěrečné diskuze přinesli vlastní podněty a návrhy na témata dalšího vzdělávání. Těšíme se na další


Pondělí 8-11 . 13-17 hod.
Úterý 8-11 . 13-15 hod.
Středa 8-11 . 13-16 hod.
Čtvrtek 8-11 . 13-15 hod.
Pátek 8-11 . 13-14 hod.
Smetanovo nábřeží 27
Vyškov
Tel.: 517 / 333 909
+420 733 525 998
E-mail:
poradna@psychologie.vys.cz