| Mgr. Petra Kovaříková
Mgr. Virginia Kočárová

Mgr. Virginia Kočárová

Je absolventkou jednooborové psychologie na Universitě ve Vilniusu (Litevská republika). Po ukončení studia pracovala v psychiatrické léčebně ve Vilniusu. Od roku 1989 pracuje v Rodinné poradně ve Vyškově, v roce 1995 byla jmenována vedoucí poradny. Absolvovala postgraduální studium v manželském a rodinném poradenství, pětiletý výcvik v psychoanalyticky orientované psychoterapii. Je řádným členem České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. V roce 1995 jí Asociace manželských a rodinných poradců ČR vydala osvědčení o splnění kvalifikačních předpokladů Asociace pro výkon odborné činnosti SAMOSTATNÝ MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE. V květnu 2009 úspěšně zakončila výcvik Odborná případová supervize a je rovněž akreditovaným supervizorem AMRP. Je vdaná, má tři dospělé děti.

Mgr. Renata Musilová

Mgr. Renata Musilová

Absolvovala magisterský obor psychologie na Filozofické fakultě Jana Evangelisty Purkyně v Brně v roce 1984. Pracovala jako psycholog v Pedagogicko-psychologické poradně v Ostravě a ve Vyškově, působila také jako sociální pracovnice v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. V současné době pracuje v Poradně pro rodinu ve Vyškově jako psycholog. Je absolventkou komplexního psychoterapeutického výcviku v Institutu pro systemickou zkušenost v Brně a v roce 2007 získala odborné vzdělání v teorii a praxi systemické rodinné terapie. Prošla pětiletým psychoterapeutickým výcvikem v logoterapii a existenciální analýze (2013) a pracuje v rámci tohoto psychoterapeutického přístupu.

Mgr. Eva Králíková

Mgr. Eva Jarošová

Je absolventkou magisterského jednooborového studia psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V průběhu studia spolupracovala s Kariérním centrem Masarykovy univerzity, kde se zabývala převážně kariérním poradenstvím pro studenty středních a vysokých škol. V současné době je frekventantkou výcviku v logoterapii a existenciální analýze.

 
Mgr. Lenka Nosková

Mgr. Lenka Nosková

Absolvovala navazující magisterský obor Charitativní a sociální práce se zaměřením na řízení v sociálních službách na Palackého univerzitě v Olomouci. Během studia pracovala jako osobní asistentka u lidí s fyzickým a kombinovaným postižením. Po studiu pracovala jako sociální pracovnice v oblasti podpory zaměstnávání u lidí s psychotickým onemocněním. Práci v poradně od září 2018 přerušila kolegyně nástupem na mateřskou/rodičovskou dovolenou.

 
Mgr. Petra Kovaříková

Mgr. Petra Kovaříková

Je absolventkou magisterského oboru Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu pracovala jako sociální pracovnice Orgánu sociálně právní ochrany dětí na Městském úřadě ve Slavkově u Brna. V poradně je zaměstnána jako sociální pracovnice od srpna 2018. Aktuálně je frekventantkou výcviku krizové intervence.

 
 
Pondělí 8-11 . 13-17 hod.
Úterý 8-11 . 13-15 hod.
Středa 8-11 . 13-16 hod.
Čtvrtek 8-11 . 13-15 hod.
Pátek 8-11 . 13-14 hod.
Smetanovo nábřeží 27
Vyškov
Tel.: 517 / 333 909
+420 733 525 998
E-mail:
poradna@psychologie.vys.cz