Supervize pro sociální pracovníky

V roce 2010 zahájili psychologové poradny novou formu spolupráce se sociálními pracovníky a pracovníky v sociálních službách z různých pracovišť na Vyškovsku a nabídli možnost účastnit se skupinové supervize balintovského typu. Sociální pracovnice se scházejí každý měsíc v prostorách poradny, aby konzultovaly komplikovanější případy ze své praxe a získaly nový pohled na danou problematiku či nové podněty k hledání optimálního přístupu. V průběhu roku 2010 se uskutečnilo osm supervizních setkání. V souladu s trendy v sociálních službách plánujeme v poskytování supervize pokračovat.

Pondělí 8-11 . 13-17 hod.
Úterý 8-11 . 13-15 hod.
Středa 8-11 . 13-16 hod.
Čtvrtek 8-11 . 13-15 hod.
Pátek 8-11 . 13-14 hod.
Smetanovo nábřeží 27
Vyškov
Tel.: 517 / 333 909
+420 733 525 998
E-mail:
poradna@psychologie.vys.cz