13. seminář NRP

V pátek 24. října 2014 se v prostorách poradny uskutečnil další z řad již tradičních jednodenních seminářů náhradní rodinné péče. Tato setkání jsou určena pro pěstounské rodiny z širokého okolí a obvykle se jich účastní nejen „naši“ pěstouni, ale také náhradní rodiče, kteří mají dohodu uzavřenou s jinou organizací než je naše poradna. Seminář zahájila soudkyně Okresního soudu ve Vyškově paní JUDr. Dita Coufalová, jejíž přednáška nesla název: „Náhradní rodinná péče – právní souvislosti“. Pěstouni měli posléze příležitost využít přítomnosti paní doktorky ke kladení otázek z právní oblasti. V následujících dvou vzdělávacích blocích proběhlo odborné vzdělávání pěstounů za přítomnosti dvou psycholožek poradny – tématem byly především aktuální trendy ve vývoji a některé psychologické aspekty náhradní rodinné péče. Pro děti byl připraven paralelně běžící interaktivní program, který byl zakončen setkáním dětí s canisterapeutickými psy ze Sdružení Piafa ve Vyškově.


Pondělí 8-11 . 13-17 hod.
Úterý 8-11 . 13-15 hod.
Středa 8-11 . 13-16 hod.
Čtvrtek 8-11 . 13-15 hod.
Pátek 8-11 . 13-14 hod.
Smetanovo nábřeží 27
Vyškov
Tel.: 517 / 333 909
+420 733 525 998
E-mail:
poradna@psychologie.vys.cz