Inspekce poskytování sociálních služeb v poradně

Ve dnech 19. – 21. ledna 2010 proběhla v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy inspekce z Krajského úřadu JmK. Inspekční tým přezkoumával způsob a kvalitu poskytovaných sociálních služeb a kontroloval plnění povinností dle Zákona o sociálních službách. Inspekce hodnotila naši činnost podle 48 kritérií standardů kvality a došla k závěru, že poradna poskytuje služby na velmi dobré úrovni. Tuto skutečnost dokládá i počet získaných bodů (128 ze 144 možných) a také procentní vyjádření kvality našich služeb (88,89%).
Pondělí 8-11 . 13-17 hod.
Úterý 8-11 . 13-15 hod.
Středa 8-11 . 13-16 hod.
Čtvrtek 8-11 . 13-15 hod.
Pátek 8-11 . 13-14 hod.
Smetanovo nábřeží 27
Vyškov
Tel.: 517 / 333 909
+420 733 525 998
E-mail:
poradna@psychologie.vys.cz