4. seminář NRP

Dne 30. dubna 2010 proběhl v naší poradně už tradiční seminář pro pěstounské rodiny, na němž jsme přivítali pěstouny s dětmi přijatými i vlastními. Jako ústřední téma setkání jsme tentokrát zvolili „Rodiče, prarodiče a další osoby ve výchově dítěte“. Současně s mámou a tátou získalo dítě v náhradní rodině i další příbuzné a další různorodé vztahy. Ty s sebou přinášejí obohacení a možnosti zrání dítěte, ale někdy také výchovu komplikují. O tom, co pěstounům a dětem v jejich soužití v konkrétních situacích pomáhá a co nikoli, se diskutovalo nejen v diskuzních blocích, ale i spontánně v „kuloárech“. Rodiče srovnávali své výchovné zkušenosti a nejistoty s ostatními pěstouny a potvrzovali si, jak je pro děti výhodné zažívat mnoho vztahů různé kvality. Pro děti, které se semináře zúčastnily, byla připravena nabídka činností a v odpoledním čase také zážitkový program s canisterapeutickými psy ze Sdružení Piafa Vyškov. Seminář se uskutečnil díky finanční dotaci MPSV ČR v oblasti podpory rodiny a v rámci projektu „Systematická podpora ve výchově dětí a dospívajících v náhradní rodinné péči“.

Pondělí 8-11 . 13-17 hod.
Úterý 8-11 . 13-15 hod.
Středa 8-11 . 13-16 hod.
Čtvrtek 8-11 . 13-15 hod.
Pátek 8-11 . 13-14 hod.
Smetanovo nábřeží 27
Vyškov
Tel.: 517 / 333 909
+420 733 525 998
E-mail:
poradna@psychologie.vys.cz